Informace o publikaci

Open access passenger rail competition in the Czech Republic

Název česky Konkurence v komerční osobní železniční dopravě v České republice
Autoři

TOMEŠ Zdeněk KVIZDA Martin JANDOVÁ Monika REDERER Václav

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Transport Policy
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967070X16300397
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2016.02.003
Obor Ekonomie
Klíčová slova Competition; Railways; Czech Republic; Open access; Liberalisation; Vertical separation
Popis Článek analyzuje open access konkurenci mezi osobními železničními dopravci na železniční lince Praha – Ostrava mezi lety 2010 a 2014. Výzkum se zabývá efekty konkurence na dopravní trh v oblasti cenové konkurence, diferenciace služeb a konkurenčního postavení železnice v mezioborovém srovnání přepravních výkonů. Teoretické studie a zkušenosti z jiných zemí ukazují, že open access by měl vést k cenové válce, intenzivnějšímu zavádění inovativních prodejních postupů a k diferenciaci produktů. Zjištěné výsledky ukázaly, že tyto předpoklady jsou v souladu se skutečným vývojem na lince. Open access vedl k intenzivní cenové válce a průměrnému poklesu cen o 46 % ve zkoumaném období. Všichni dopravci využívají propracovaný revenue management a uplatňují cenovou diskriminaci, což se projevilo zvýšením cenového rozpětí v porovnání se stavem před vstupem soukromých dopravců. Na lince došlo k výraznému zvýšení kvality poskytovaných služeb a jejich standardizaci. Lze také pozorovat změny ve struktuře nabídky a provozní rozměr dopadů open access. Průměrná kapacita jednoho spoje se výrazně snížila, zatímco došlo k silnému zahuštění provozu na lince. Ten je silně koncentrován do časů dopravních špiček. Soukromím dopravcům se podařilo získat 55 % železničního trhu a železniční doprava na této lince zvýšila svůj přepravní výkon o 40 % v porovnání s rokem 2010.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info