Informace o publikaci

Nicotnost právního jednání a rozvázání pracovního poměru

Autoři

STRÁNSKÝ Jaroslav

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Bulletin advokacie
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Repozitář MU
Obor Právní vědy
Klíčová slova termination of employment; invalid legal act; putative act; written form
Přiložené soubory
Popis Článek je zaměřen na následky vadného rozvázání pracovního poměru. Vedle rozvázání pracovního poměru neplatným právním jednáním je pozornost věnována zejména případu, kdy je nutno na právní jednání zaměřené na rozvázání pracovního poměru hledět jako na jednání zdánlivé, tj. jednání, ke kterému se nepřihlíží. Po rekodifikaci soukromého práva mimo jiné platí, že se za zdánlivé považuje jednostranné právní jednání zaměřené na rozvázání pracovního poměru, u něhož nebyla dodržena předepsaná písemná forma. Důsledky takového případu lze označit za poněkud nejisté a diskutabilní a současně také z pohledu zaměstnavatelů potencionálně rizikové. Článek se snaží najít a zprostředkovat možné řešení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info