Informace o publikaci

Dítě a dětství: proměnlivá konceptualizace pojmů a její vazby na vzdělávání

Autoři

KAŠPAROVÁ Irena KLVAŇOVÁ Radka

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Slovak Sociological Review
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=e831688f-dda9-4768-9d57-3e1475a96abd%40sessionmgr101&vid=0&hid=120
Obor Sociologie, demografie
Klíčová slova child childhood education ethnotheory anthropology
Popis Článek představuje vývoj konceptu dětství a diskurzů týkajících se dětství v sociálně-vědní literatuře. Vypichuje vazby mezi představami o tom, kdo je to dítě a následnými přístupy k dětství a vzdělávání. Diskutována je rovněž proměna dětství v období přechodu od socialismu ke kapitalismu a demokratickému režimu, jakož i různá pojetí dětství v současné české společnosti. Optikou rodičovských etnoteorií dětství jsou představeny vybrané sociální skupiny žijící v ČR (sociálně vyloučení Romové, Vietnamští imigranti, a rodiny vzdělávající formou unschoolingu), na kterých je ukázáno, jak představy o tom, kdo je to dítě a jaká vede jeho/její cesta k dosažení dospělosti, ovlivňují individuální vzdělávací strategie, jakož i napětí, která tato různá pojetí dětství vytváří při vzájemné celospolečenské interakci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info