Informace o publikaci

Embodied Morality : The influence of body on moral judgement

Název česky Vtělesněná morálka: Vliv těla na morální usuzování
Autoři

JUŘÍK Vojtěch NEHYBA Jan ŠAŠINKA Čeněk VLČKOVÁ Kamila CHMELAŘOVÁ Kateřina POSPÍCHAL Jan UGWITZ Pavel CHMELÍK Jiří

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Lidé denně činí rozhodnutí, které mohou být zpětně hodnocena jako morální nebo nemorální. Předchozí studie zkoumaly otázky týkající se morálky pomocí dotazníků a dotazování se participantů na jejich názor v hypotetických, morálně nejasných situacích. Podle některých teorií je ale tělesné zapojení do procesu rozhodování významným činitelem, který může ovlivnit povahu kognice a finálního jednání. V mnoha oblastech jako jsou například krizový management, letectví a jaderná energetika je morální úsudek zásadní téma pro otázku bezpečnosti. Z tohoto úhlu pohledu má cenu ověřit, do jaké míry ovlivňuje hypotetické zadání rozhodování v morálně nejasných otázkách oproti reálně simulované, imersivní krizové situaci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info