Informace o publikaci

Embodied Morality : The influence of body on moral judgement

Název česky Vtělesněná morálka: Vliv těla na morální usuzování
Autoři

JUŘÍK Vojtěch NEHYBA Jan ŠAŠINKA Čeněk VLČKOVÁ Kamila CHMELAŘOVÁ Kateřina POSPÍCHAL Jan UGWITZ Pavel CHMELÍK Jiří

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Lidé denně činí rozhodnutí, které mohou být zpětně hodnocena jako morální nebo nemorální. Předchozí studie zkoumaly otázky týkající se morálky pomocí dotazníků a dotazování se participantů na jejich názor v hypotetických, morálně nejasných situacích. Podle některých teorií je ale tělesné zapojení do procesu rozhodování významným činitelem, který může ovlivnit povahu kognice a finálního jednání. V mnoha oblastech jako jsou například krizový management, letectví a jaderná energetika je morální úsudek zásadní téma pro otázku bezpečnosti. Z tohoto úhlu pohledu má cenu ověřit, do jaké míry ovlivňuje hypotetické zadání rozhodování v morálně nejasných otázkách oproti reálně simulované, imersivní krizové situaci.
Související projekty: