Informace o projektu
Vliv metod kartografické vizualizace na úspěšnost řešení praktických a výukových prostorových úloh

Kód projektu
MUNI/M/0846/2015
Období řešení
3/2016 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta informatiky

Řada informací, které využíváme v každodenním životě, je nám prezentována v podobě dvojrozměrných modelů trojrozměrné skutečnosti. Užitečné jsou takové modely, které nám pomáhají porozumět prezentovaným jevům a vytvářet takovou mentální reprezentaci, tzn. „obraz v naší mysli“, která se blíží realitě a zároveň obsahuje takovou míru detailů, která svého příjemce nezahlcuje. Důležitým typem modelu, který prezentuje prostorové informace, je mapa, ať už v tradiční papírové podobě, na displeji elektronického zařízení, či ve virtuálním prostředí. Na vytváření těchto modelů a hodnocení jejich použitelnosti se podílejí odborníci z řady oborů, kteří pracují s různými teoretickými koncepty a východisky a používají různé metody. Předkládaný projekt bude založen na vzájemné mezioborové komunikaci a spolupráci kartografů, psychologů, pedagogů a informatiků.
Projekt umožní najít odpovědi na otázky, jak různé charakteristiky modelů a různá uživatelská rozhraní ovlivňují efektivitu sdělování informací - míru porozumění, efektivitu učení a následující rozhodování při řešení experimentálních úloh. Navržené výzkumné designy se zaměřují na výzkum bazálních kognitivních procesů, směřují rovněž k výzkumu chování na více molární úrovni v perspektivě pedagogických věd. Na jedné straně budou tedy porovnávány alternativní kartografické zobrazovací metody s různými uživatelskými rozhraními (user interface - UI) a na straně druhé bude zkoumáno chování jedinců a efektivita učení při kooperativní výuce ve virtuálním prostředí. Výzkum je hierarchicky členěn: a) komparace variant kartografických metod vizualizace b) komparace variant UI c) komparace UI v kontextu kooperativního učení.
Sekundárním cílem projektu je rozvinutí smíšeného výzkumného designu, který kombinuje výhody kvalitativních a kvantitativních metod. I díky špičkovému přístrojovému vybavení (např. velkoformátová 3D projekce, Motion Capture System, eyetracking systémy kompatibilní s trojrozměrnou (3D) projekcí a integrované do systémů virtuální relality) a originálním softwarovým platformám VRECKO a Hypothesis, kterými disponují laboratoře FF MU Hume lab a FI MU HCI lab, a za užití experimentálních nebo kvazi-experimentálních metod, budou v mezioborové spolupráci efektivně řešeny nastolené typy výzkumných otázek.

Publikace

Počet publikací: 62


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info