Informace o publikaci

Tvorba a struktura elektronického nástroje Videoweb tělesné výchovy

Autoři

VALKOUNOVÁ Eva

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia sportiva
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova e-learning; videorecordings analysis; Videoweb PE; videosekvences; videocases; diagnostic competence; physical education teacher; feedback;
Popis Náš příspěvek popisuje tvorbu a strukturu elektronického učebního a výzkumného nástroje s názvem Videoweb tělesné výchovy (Videoweb TV), který je založen na analýze videozáznamů. Videoweb TV slouží k zjišťování a rozvíjení diagnostické kompetence u budoucích učitelů tělesné výchovy sekundárního vzdělávání. Příspěvek se také zabývá evaluačním výzkumným šetřením zaměřeným na zpětnou vazbu od studentů Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity (FSpS MU), kteří měli možnost s Videowebem TV pracovat. Provedením evaluačního výzkumného šetření jsme zjistili, že studenti Videoweb TV hodnotili jako velmi přínosný učební materiál. Na základě zjištěných údajů z výsledků evaluačního šetření byla nastíněna doporučení, na jejichž základě je možné provést optimalizaci Videowebu TV pro jeho budoucí využití.
Související projekty: