Informace o publikaci

An adventure in grounded theory method: Discovering a pattern in the flow of a therapy process.

Název česky Dobrodružství metody zakotvené teorie: Objevování vzorce v plynutí terapeutického procesu.
Autoři

ROUBAL Jan ŘIHÁČEK Tomáš

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Kapitola popisuje postup konkrétního výzkumného projektu od začátku do konce. Prezentována je metoda zakotvené teorie. Celý výzkumný proces je schématicky rozdělen do sekvence kroků. Jsou popsány praktické ukázky práce výzkumníka, které jsou doplněné teoretickým objasněním použité metody.
Související projekty: