Informace o projektu

Informace o projektu
Utváření integrativní psychoterapeutické perspektivy: analýza výcviku integrace v psychoterapii

Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP407/11/0141
Období řešení
1/2011 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
psychoterapie;integrace;integrativní psychoterapie;psychoterapeutický výcvik

Předkládaný projekt usiluje o zodpovězení následující otázky: Jak probíhá osvojování si integrativní psychoterapeutické perspektivy v průběhu Výcviku integrace v psychoterapii? Integrace v psychoterapii je v současnosti jedním z ústředních témat psychoterapeutického výzkumu, nicméně oblast psychoterapeutických výcviků dodnes zůstává mimo pozornost výzkumníků. Osvojení si integrativní psychoterapeutické perspektivy je spojeno se specifickými výzvami a k porozumění tomuto procesu je zapotřebí výzkumu. Tento projekt bude s využitím metody zakotvené teorie (kombinované s Qmetodologií a metodologií případových studií) zkoumat vzorce, fáze, kritická místa, otázky a dilemata,
která se budou vynořovat v procesu utváření integrativní perspektivy u frekventantů. Výzkumné otázky se zaměřují na (a) oblast znalostí a kognitivních procesů, (b) oblast prožitku, emocí a identity a (c) oblast praktických dovedností a jejich aplikace. Pětiletá délka projektu odpovídá délce jednoho běhu zkoumaného výcviku.

Publikace

Počet publikací: 66


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info