Informace o publikaci

(SALD) ICP-MS to examine the effect of copper on wedelolactone cytotoxicity towards breast cancer cells

Název česky Studium vlivu mědi na cytotoxicitu wedelolaktonu v buňkách rakoviny prsu pomocí (SALD) ICP-MS
Autoři

STIBOREK Marek NEHYBOVÁ Tereza BENEŠ Petr KANICKÝ Viktor PREISLER Jan

Rok publikování 2016
Druh Článek ve sborníku
Konference CECE 2016 International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Analytická chemie, separace
Klíčová slova SALD-ICP-MS-wedelolactone-cancer-cell
Popis V této studii byl zkoumán účinek mědi na cytotoxicitu wedelolaktonu v buňkách rakoviny prsu. K monitorování penetrace mědi do buněk byla použita technika SALD ICP-MS (hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem a laserovou desorpcí za účasti substrátu) a konvenční nebulizační ICP-MS. Technika SALD umožňuje přímou a rychlou analýzu kapalných vzorků ve formě vyschlých kapek s minimální úpravou vzorku a umožňuje analýzu submikrolitrových objemů vzorku a přímou analýzu vzorků v organických rozpouštědlech, kterou nebulizační ICP-MS neumožňuje. Provedené experimenty ukázaly, že chelatace mědi může rapidně snížit cytotoxicitu wedelolaktonu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info