Informace o publikaci

Monografie o Vladimíru Šmilauerovi

Autoři

HLADKÁ Zdeňka

Rok publikování 2016
Druh Recenze
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Recenze detailně referuje o monografii Martiny Šmejkalové „Praporu věren i ve ztraceném boji. Vladimír Šmilauer – život a dílo filologa (1895–1983)“, vydané v r. 2015 nakladatelstvím Academia. Oceňuje komplexnost rozsahově i obsahově úctyhodně pojatého díla, jež přineslo chybějící portrét významného lingvistiky a zároveň podalo obraz českého jazykovědného myšlení 20. století. Pozitivně hodnotí též autorčin kvalifikovaný vhled do Šmilauerova pedagogicko-didaktického působení, sledovaného i prizmatem dnešních poznatků a výukových potřeb. Za diskutabilní však recenze považuje až přílišnou faktografickou zahuštěnost a popisnost práce. (Vyjádření anonymního posuzovatele NŘ k uvedené recenzi: „Výborný příspěvek, který se vyrovnal s předloženým textem s nejvyšší možnou mírou. Přináší souhrnný pohled na rozsáhlé informace obsažené v rozebírané publikaci, vyzdvihuje klady a citlivě upozorňuje na některé přehnané požadavky na čtenáře. Vzhledem k rozsahu díla je napsán velmi čtivě a myslím, že pomůže četbě recenzované knihy.“)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info