Informace o publikaci

Spolužáci jdou do kina. Dětská filmová kultura po 2. světové válce

Logo poskytovatele
Autoři

SKOPAL Pavel

Rok publikování 2016
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Studie se na základě dobových sociologických výzkumů publika a orálně-historického výzkumu snaží rekonstruovat, jaké významy přisuzovali kinu a některým konkrétním filmům dětští diváci v prvních letech po skončení 2. světové války. Výzkum se zaměřil na dvě skupiny spolužáků z obecných škol nacházejících se ve dvou sociálně výrazně profilovaných brněnských čtvrtích. Klíčovými faktory co do vlivu na recepci filmů i kina jako typu zábavy byly vedle traumatických válečných zkušeností především rodina, škola a církev. Tyto instituce hrály významnou roli jako zprostředkovatelé vstupující mezi (dětského) diváka na jedné straně a filmovou kulturu na straně druhé. Specifičnost dětské filmové kultury v prvních poválečných letech byla určována relativní předvídatelností zábavní hodnoty filmového představení, která potlačovala roli výběru samotného filmu a zdůrazňovala roli kina jako sociálního prostoru. Přijatelnost tohoto sociálního prostoru pro děti byla ovšem definována rodinou a školou, a v tom hrála důležitou sociálně prostorová diferenciace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info