Informace o projektu
Lokální filmová historie: Brno a kulturní dějiny filmu do r. 1945

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA408/08/0959
Období řešení
1/2008 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
dějiny filmu, kulturní dějiny, orální historie, lokální historie

Cílem projektu je historický výzkum lokální filmové kultury v Brně v období do r. 1945, a to s důrazem na roli populární filmové kultury v prožitku každodennosti. Výzkum bude prováděn ve dvou liniích. A) Analýza a interpretace písemných pramenů, v návaznosti na to vytvoření databáze s informacemi o síti kin a filmech v nich uváděných - ve spolupráci s obdobnými projekty na univerzitách v Amsterodamu a v Siegenu, zajistí se tak kompatibilita metod a využitelnost výsledků v rámci komparativního mezinárodního výzkumu vztahů kinematografie a modernity. B) "Orální historie": rozhovory s lidmi z filmového průmyslu i s běžnými návštěvníky kin. Tento výzkum, vedený ve spolupráci s Centrem orální historie AV ČR, umožňuje získat jinak nedosažitelné informace a přispět k výzkumu recepce. Součástí bude opět databáze obsahující přepisy rozhovorů. Výstupy: 1) Dvě internetové databáze - dostupné pro vědecké účely online. 2) Prezentace výsledků na mezinárodních konferencích a ve výuce (permanentní seminář filmové Brno). 3) Soubor odborných textů s kritickou edicí pramenů (cca 250 stran).

Publikace

Počet publikací: 11


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info