Informace o publikaci

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Through Sri Lankan Primary School Teachers’ Eyes

Název česky Porucha pozornosti s hyperaktivitou očima učitelů prvního stupně základní školy ze Srí Lanky
Autoři

MENIKDIWELA Kanchana Rukmali VOJTOVÁ Věra

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Education and Practice
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www http://iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/35069
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova Attention Deficit Hyperactivity Disorder; ADHD traits; Primary school teachers; mainstream schools; Sri Lanka
Popis Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je považována za jednu z nejčastější poruch chování v dětství. Hlavním cílem výzkumu bylo analyzovat současnou situaci dětí s ADHD v běžných školách na Srí Lance; zejména jak prvostupňoví učitelé základních škol Srí Lanky podporují tyto děti v překonávání jejich překážky učení, chování a v sociálních vztazích. Kvalitativní výzkumná studie byla provedena s učiteli deseti základních škol Srí Lanky. Výzkum ukázal, že všichni učitelé základních škol, kteří se ho zúčastnili, nemají dostatečné znalosti a dovednosti ve vzdělávání dětí s ADHD. Čelí mnoha obtížím při výuce dětí s ADHD, neboť nemají dostatek prostředků, podpory ani poradenství od příslušných orgánů. Výstupy výzkumu budou užitečné pro zlepšení popř. rozvoj systému vzdělávání dětí v Srí Lance, neboť jde o první výzkumnou studii na toto téma. Ukázala na potřebu zvýšení povědomí o syndromu ADHD mezi srílanskou pedagogickou veřejností, jak na základních školách, tak na školách středních.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info