Informace o projektu
Intervence pro inkluzi ve vzdělávání (IIV)

Kód projektu
MUNI/A/0709/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
Výuka; podpora; speciální vzdělávací potřeba; intervence; výzkum; participace, vylučování; postižení, znevýhodnění; kvalita života; edukační potřeba; informovaný přístup.

Projekt řeší podporu a intervenci dětí/žáků s postižením/znevýhodněním v kontextu jejich vzdělávacích potřeb. Výzkum je zaměřen na analýzu základních strategií funkčního vzdělávání (učení a výuky) a na vymezení bariér v těchto procesech.Na faktory funkční podpory při vzdělávání dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků v riziku vyloučení ze vzdělávání.

Výsledky

Výstupem projektu jsou 3 souborné monografie s 60 odbornými statěmi výzkumného charakteru a 2 samostatné publikace z výzkumných studií. Výstupy prezentují společné výzkumné činnosti doktorandů, školitelů a akademických pracovníků oboru speciální pedagogiky a speciální andragogiky. K výstupům projektu patří přes 30 výzkumných statí studentů doktorandů v publikacích výzkumného záměru profesorky PhDr. M. Vítkové, CSc 0021622443 a jiných výzkumných projektů a konferencí.
K výstupům projektu patří i 5 úspěšně obhájených disertačních prací, jedna z nich byla oceněna cenou děkana. Cenu děkana za vynikající publikaci dostala i jedna publikovaná disertační práce (obhájená v roce 2012, oceněná v roce 2013).

Publikace

Počet publikací: 72


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info