Informace o publikaci

Pojem deiktogram v rámci šesti kategorií čínských znaků

Autoři

PLUCAR Jiří

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Nový Orient
Fakulta / Pracoviště MU

Centrum jazykového vzdělávání

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova Chinese writing; six categories; deictogram
Popis Článek se zabývá jednou z šesti kategorií tradičního rozdělení čínských znaků. Pojem zhishi doslova „ukazující znak“ je součástí kategorizace znaků, která není dodnes v rámci nauky o čínském písmu úplně vyřešena. Příspěvek si klade za cíl přiblížit obsah tohoto pojmu z historického pohledu, jak se tento termín vyvíjel od jeho první definice ve slovníku Shuowen jiezi. Představuje a rozebírá deiktogram, což je zároveň navržený překlad čínského pojmu do češtiny vycházející z čínského slova. Článek zhodnocuje čínské koncepty a shrnuje definici pojmu při kategorizaci znaků jako jeden z úkolů čínské gramatologie.