Informace o publikaci

Sebereflexe kompetencí k projektové výuce - zdroj profesního rozvoje studentů

Autoři

KRATOCHVÍLOVÁ Jana

Rok publikování 2016
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis V příspěvku navazujeme na evaluační výzkum profesních kompetencí studentů oboru Učitelství 1. stupně ZŠ Pedagogické fakulty MU, které studenti uplatňují při realizaci projektové výuky. Výzkum provádíme pravidelně každý rok po realizaci projektů na souvislé praxi studentů ve 4. ročníku s cílem zkvalitnit výuku a tím i osvojené kompetence studentů (Kratochvílová, 2006, 2007, 2011, 2014). Naším záměrem je v tomto příspěvku: a) popsat podmínky, které pro realizaci projektů v praxi studenti mají; b) zmapovat obtíže studentů v průběhu realizace projektu; c) poukázat na přínos realizovaného projektu pro studenty a c) komparovat úroveň osvojených kompetencí studentů (výstupy předmětu Praktikum výukových projektů) s daty získanými v roce 2016. Pozornost zaměřujeme zejména na znalosti, dovednosti a postoje, které studenti v minulosti považovali za nejméně osvojeny a zvládnuty. Využíváme k tomu smíšený design, kvantitativní i kvalitativní analýzu sebereflexe studentů. Úroveň osvojených kompetencí studentů zjišťujeme z kvantitativního sebehodnoticíhonástroje, který je zaměřen na posouzení znalostí, dovedností, postojů a zkušeností studentů po realizaci výukového projektu studenty v praxi. Kvantitativní data doplňujeme o kvalitativní analýzu popisu průběhu projektu a jeho sebereflexe.Výsledky poukazují na význam zavádění změn do výuky na základě evaluace profesních kompetencí studentů a tím i na jejich profesní rozvoj. Za velmi cenné považujeme rozvoj kompetence diagnostické a intervenční, psychodidaktické a didaktické. Plánování projektu a jeho realizaci v praxi studenti považují za velmi přínosnou zkušenost.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info