Informace o publikaci

Data o výskytu emergentních polutantů ve vybraných složkách prostředí - Specializované mapy s odborným obsahem (Nmap)

Autoři

ČUPR Pavel VRANA Branislav SÁŇKA Ondřej PROKEŠ Roman BORŮVKOVÁ Jana BEČANOVÁ Jitka SMEDES Foppe HILSCHEROVÁ Klára NOVÁK Jiří BITTNER Michal VOJTA Šimon MIKEŠ Ondřej SHARMA Anežka BÁNYIOVÁ Katarína ŠEBKOVÁ Kateřina URÍK Jakub CHROPEŇOVÁ Mária KARÁSKOVÁ Pavlína MELYMUK Lisa Emily AUDY Ondřej PŘIBYLOVÁ Petra KOHOUTEK Jiří PROKEŠOVÁ Barbora KLÁNOVÁ Jana

Rok publikování 2016
Druh Certifikované metodiky
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis Specializované mapy s odborným obsahem (Nmap) dle smlouvy č. 201301009 ze dne 16.12.2014. Hlavním cílem tohoto souboru map je vizualizovat informace o výskytu emergentních polutantů ve vybraných složkách životního prostředí – vodní a vnitřní prostředí. Jedná se o bromované zhášeče hoření (zejména bromované difenylethery – PBDEs) a hexabromcyklododekan (HBCD), které byly zařazeny do příloh Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech (POPs). Dále byla získána a vizualizována data o výskytu perfluorooktansulfonanu (PFOS), perfluorooktanové kyseliny (PFOA) a dalších příbuzných perfluorovaných látkách (PFCs). Uživatelem těchto výsledků je nejen odborná veřejnost, ale státní a regionální správa včetně odborů MŽP, které mohou výsledky uplatnit k plnění povinnosti ČR v rámci mezinárodních úmluv. Další cílovou skupinou uživatelů jsou i firmy a instituce zabývající se kvalitou a znečištěním vnitřního prostředí a vodního ekosystému. V podmínkách ČR jsou to zejména zdravotní ústavy, místní samosprávy, hygienické stanice a společnosti zodpovědné za kvalitu a hygienický stav užívaných staveb, dále pak státní podniky Povodí a Český hydrometeorologický ústav. Soubor map byl dne 22.12.2016 certifikován Ministerstvem životního prostředí a publikována ve Věstníku MŽP 1/2017.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info