Informace o publikaci

Ověřená metodika pasivního vzorkování pro sledování polybromovaných difenyletherů a jiných hydrofobních kontaminantů ve vodním prostředí - Certifikovaná metodika (Nmet)

Autoři

VRANA Branislav ČUPR Pavel PROKEŠ Roman BORŮVKOVÁ Jana BEČANOVÁ Jitka SMEDES Foppe HILSCHEROVÁ Klára NOVÁK Jiří BITTNER Michal SÁŇKA Ondřej VOJTA Šimon MIKEŠ Ondřej SHARMA Anežka BÁNYIOVÁ Katarína ŠEBKOVÁ Kateřina URÍK Jakub PROKEŠOVÁ Barbora KLÁNOVÁ Jana

Rok publikování 2016
Druh Certifikované metodiky
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis Certifikovaná metodika (Nmet) dle smlouvy č. 201301009 ze dne 16.12.2014. Metodika popisuje zařízení/metodu pro účinné pasivní vzorkování polybromovaných difenyletherů a dalších hydrofobních organických látek (hexabromcyklododekan, nové bromované zhášeče hoření) z vodního prostředí, které umožňuje kvantifikaci volně rozpuštěné koncentrace těchto látek ve vodním sloupci, v útvarech povrchových vod na koncentrační úrovni nižší než 1 pg l-1. Tato metodika má pomoci uživatelům pasivního vzorkování, kteří chtějí realizovat pasivní odběr vzorků bromovaných zhášečů hoření nebo jiných hydrofobních kontaminantů vodního prostředí ve svém výzkumu nebo při monitorování znečišťujících látek. Je určena pro uživatele pasivních vzorkovačů, zejména pro firmy a instituce zabývající se kvalitou a znečištěním vodního ekosystému. V podmínkách ČR jsou to zejména státní podniky Povodí, Český hydrometeorologický ústav a společnosti zodpovědné za kvalitu pitné vody. Metodika byla dne 22.12.2016 certifikována Ministerstvem životního prostředí a publikována ve Věstníku MŽP 1/2017.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info