Informace o publikaci

Possible interpretations of old and thematic maps and aerial photographs for identification conserved elements of the cultural landscape of Great Moravia in Mikulčice and Kopčany surroundings

Název česky Možnosti interpretace starých a tematických map a leteckých snímků pro identifikaci zachovaných elementů kulturní krajiny doby Velké Moravy v okolí Mikulčic a Kopčan
Autoři

KOLEJKA Jaromír BOLTIŽIAR Martin SVATOŇOVÁ Hana VOJTEK Matej OLÁHOVÁ Jana

Rok publikování 2016
Druh Článek ve sborníku
Konference Central Europe Area in View of Current Geography. Proceedings of the 23rd Central European Conference.
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/838
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Klíčová slova Great Moravia; old maps; aerial photographs; historical and natural indications; interpretation of maps; GIS; remote sensing
Popis Jedno z pravděpodobných mocenských center Velké Moravy se nacházelo na moravsko-slovenském pomezí u Mikulčic a Kopčan v údolní nivě řeky Moravy v 8. až 10. století. Dostupná mapová dokumentace toho území pochází nejdříve ze 16. století. Spolehlivé mapy však teprve v počátku 19. století. Některé prvky dávné kulturní krajiny však mohly přežít hluboké turbulence území a v příspěvku jsou nabídnuty možnosti identifikace některých z nich. Jejich hledání se opírá nejen o staré mapy, ale také o některé indikace v současných tematických mapách popisujících složky přírody.
Související projekty: