Informace o publikaci

Průtokový reaktor s mikrovlnným zdrojem a/nebo katalytickým ložem

Autoři

PAZDERA Pavel ŠIMBERA Jan HEROVÁ Dana HAVRÁNKOVÁ Eva ŠEVČÍK Richard

Rok publikování 2016
Druh Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek)
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis Zařízení je vhodné pro následující typy reakcí - reakce polárních reagentů, tj. organických i anorganických molekul obsahujících např. vazby C=O, C=N, C=S, C-O, C-N, C-S, P-halogen, S-Halogen, O-H, N-H, S-H apod., které probíhají za zvýšené teploty, popř. pod refluxem. Při reakci je výhodnější použití nepolárního než polárního rozpouštědla, kdy absorpce MW nastává hlavně na polárních vazbách reagentů a rozpouštědlo se nepřehřívá. Reakce mohou probíhat v přítomnosti katalytického lože. To tvoří imobilizovaným katalyzátorem na bázi iontu či komplexního iontu kovu na slabě kyselé katexové pryskyřici (síťovaný polyakrylát). Výhodný je kation Ce(III) pro aktivaci karbonylové a podobné skupiny, Michaelových akceptorů (např. methyl-akrylát), a podobných elektrofilních reagentů pro reakci s nukleofily. Imobilizovaný vysoce stabilní kation Cu(I) je vhodný pro katalýzu tvorby vazeb C-C, C-N, C-O, C-S a syntetické „Click“ procesy.
Související projekty: