Informace o publikaci

How to Get Taxpayers to Pay Local Charges

Název česky Jak přimět poplatníky platit místní poplatky
Autoři

RADVAN Michal

Druh Článek ve sborníku
Konference The Financial Law towards Challenges of the XXI Century
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Fakultní open access
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8516-2017
Obor Právní vědy
Klíčová slova Tax; tax law; local charge; sanction; promotion; advertising
Přiložené soubory
Popis Proč poplatníci neplatí daně? Možná někteří nechtějí. Možná někteří nemají peníze, aby zaplatili. Možná se někteří nebojí sankcí. Možná dokonce někteří ani neví, že by platit měli. Článek se zabývá právě posledními dvěma oblastmi: sankcemi v oblasti místních poplatků a "reklamou" na místní poplatky. Protože v České republice neexistuje klasifikace sankcí v daňovém právu, je nezbytné popsat a analyzovat právní regulaci v dané oblasti a porovnat regulaci de lege lata s připravovanými novelizacemi. Druhá část příspěvku je pak zaměřena na to, jak jsou místní poplatky propagovány státem a územními samosprávnými celky, či jak by propagovány býti měly, přičemž je využito analytické metody. To je také cílem příspěvku. Hypotéza, kterou článek potvrdí či vyvrátí, uvádí, že stávající propagace místních poplatků není dostatečná k tomu, aby poplatníci platili místní poplatky (řádně a včas). Nakonec, za využití syntézy získaných znalostí, je navržen nejlepší propagační mix.
Související projekty: