Informace o projektu

Reforma důchodových daní (ReDuD)

Kód projektu
MUNI/A/1359/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Důchodové daně, jakožto daně spjaté s ekvivalentním, na ekonomickém zázemí nezávislým, rozložením daňového břemene mezi daňové subjekty dle výše příjmů. V rámci těchto daní však dochází k velice častým novelizacím (již více než 100) promítajícím nesoulad či zastaralost právní úpravy s judikaturními závěry, harmonizačními tendencemi práva Evropské unie či aktuální státní politikou. Cílem projektu pak bude vymezit smysl a účel této daně, tedy především stabilizovat, popsat a určit efektivní a účelné stěžejní konstrukční prvky této daně, jakož se i vypořádat s otázkami právní vědy a praxe vztahující se přímo či zprostředkovaně k těmto konstrukčním prvkům. Tohoto cíle bude dosaženo sběrem, vyhodnocením a následnou konstruktivní analýzou a komparací se zahraničím jednotlivých poznatků zahraničních právních úprav, doktríny a myšlenkových proudů v ucelené výstupy a závěry prezentované na různých vědeckých fórech v tuzemsku i zahraničí, a to jak písemně, tak i formou ústního projevu. V rámci dani z příjmů bude především zapotřebí teologicky vymezit korekční prvky, zakotvit stabilizující normy proti zneužití práva či daňovým podvodům nebo vypořádat otázky spojené s výdaji v oblasti vědy a výzkumu, závislé činnosti či ústavnosti zvolené koncepce skokových zdanění a daňových sankcí dle stávající úpravy. Výše uvedené by pak mělo najít odraz v legislativním záměru k připravovanému sepsání nového zákona o daních z příjmů.

Publikace

Počet publikací: 15


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info