Informace o publikaci

Valení - teorie a experiment, gymnaziální studentský projekt

Autoři

BARTOŠ Jiří MUSILOVÁ Jana VOZDECKÝ Luboš

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Československý časopis pro fyziku
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Teoretická fyzika
Klíčová slova rolling with and without slipping; physics education
Popis Problematika rotačních a valivých pohybů bývá považována studenty a často i učiteli fyziky za značně obtížnou. Plně obecné řešení problémů spojených s takovým typem pohybu (pohyb setrvačníků, apod.), ovšem vyžaduje odpovídající matematický aparát, a pak je samozřejmě na místě s takovým názorem souhlasit. Na druhé straně je možné na zcela elementární úrovni, ať již středoškolské či bakalářské, provést výklad i takových rotačních a valivých pohybů, jimž se nejen učebnice, ale i učitelé při přímé výuce raději vyhýbají. Dokladem jsou výsledky tohoto článku, jenž vychází z gymnaziálního studentského projektu z oblasti mechaniky valivých pohybů. Studuje různé aspekty valení, zejména podmínky pro valení bez prokluzu, popis valení s prokluzem a podmínky přechodu mezi nimi. Teoretické závěry jsou ověřeny pomocí jednoduchých experimentů. Data jsou zpracována pomocí software Tracker, který je mimořádně vhodný pro využití na středoškolské úrovni, a poté porovnána metodou nejmenších čtverců s teoretickým modelem. Ze závěrů studie je zřejmé, že úlohy uvedeného typu mohou dokonce řešit studenti velmi samostatně, samozřejmě s konzultační a materiální podporou. Na rozdíl od často viděných soutěžních prací z moderní fyziky, do jejíž podstaty středoškolský student v principu nemůže proniknout (a práce buď zůstává na povrchu, nebo se student stává pouhým účastníkem týmového výzkumu či pomocníkem vědeckého konzultanta), mají důsledně zpracované projekty z názornějších klasických, i když ne tak tzv. atraktivních oblastí fyziky zásadní význam pro prohloubení fyzikálního myšlení studentů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info