Informace o publikaci

Determination of plasma protein-drug binding parameters by using capillary electrophoresis

Logo poskytovatele
Název česky Stanovení vazebných parametrů interakcí plasmatických proteinů a léčiv pomocí kapilární elektroforézy
Autoři

NEVÍDALOVÁ Hana MICHALCOVÁ Lenka GLATZ Zdeněk

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Vazba léčiv na plasmatické proteiny je důležitý parametr, který ovlivňuje farmakodynamické a farmakokinetické vlastnosti léčiv. Síla vazby se obecně popisuje pomocí vazebné konstanty. Proteiny v krvi prodlužují dobu účinku léčiva a transportují ho v těle ale pouze volné léčivo působí farmakologickým efektem. Tyto interakce jsou testovány při vývoji nových léčiv a proto je nutné vyvinout rychlou a automatizovatelnou metodu pro zvýšení laboratorní účinnosti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info