Informace o publikaci

Europeizace trestního právo v měnící se Evropě

Autoři

KALVODOVÁ Věra

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Související projekty: