Informace o projektu

Vývojové tendence trestní politiky (Trestní politika)

Kód projektu
MUNI/A/1348/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Předkládaný návrh projektu specifického výzkumu navazuje na letošní projekt MUNI/A/1347/2015 Vývojové tendence sankční politiky. V rámci řešení předmětného projektu byly zkoumány různé aspekty sankční politiky v podmínkách České republiky z hlediska základů, jakož i následků trestní odpovědnosti. Nicméně bylo zjištěno, že na oblast sankční politiky státu nelze nahlížet izolovaně, nýbrž je potřeba ji vnímat v nerozlučné propojenosti s trestním právem procesním a vzhledem k jeho připravované rekodifikaci, jakož i k rozvíjející se praxi v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob, nutno otázky sankční politiky podrobit komplexnější analýze v propojení s celkovou koncepcí trestní politiky státu. Cílem nyní navrhovaného projektu je tudíž zaměřit se na dílčí aspekty trestního postihu fyzických (dospělých a mladistvých) a právnických osob prizmatem systematického přístupu k dané problematice v úzkém propojení s principiálními otázkami trestního řízení.

Publikace

Počet publikací: 17


Předchozí 1 2 Další