Informace o publikaci

Aesthetics of the human body from the interdisciplinary perspective

Logo poskytovatele
Název česky Estetika těla z mezioborového pohledu
Autoři

KŘÍŽOVÁ Alena

Rok publikování 2017
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Vnímání estetiky lidského těla v lidovém prostředí je ztotožňováno s oblečením a jeho výzdobou. Estetické normy jsou však určitým konstruktem determinovaným dobovým společenským kontextem, který nemá absolutní platnost. Proto hodnocení ze strany etnologů i amatérských badatelů nese rysy značné subjektivity. Navíc oděv měl širokou škálu podob – od pracovního, který je z pohledu funkčního strukturalismu vnímán jako „věc“ až k obřadnímu, který se díky několika atributům stává „znakem“. Pak už nelze oděv studovat jen jako předmět hmotné kultury, ale je nutno přihlížet k jeho sociálnímu významu, v němž hrají výzdobné prvky klíčovou roli; mnohdy jejich původ vychází z magických představ. Cílem příspěvku je prokázat na fenoménu zdobení nutnost mezioborového pohledu, v rámci etnologie jako součásti hmotné, duchovní i sociální kultury (1). Nelze pominout širší kulturně historické okolnosti, jistou míru inspirace ve vyšších sociálních vrstvách, k čemuž je nezbytná orientace v historii umění (2). Mnohé výzdobné součásti jsou dílem řemeslných výrobců a pak jsou dokladem spíše zlidovělého než lidového projevu a spadají do kategorie masového (populárního) umění, souvisejícího se sériovou výrobou, kterou se zabývá více historie (3). Jedním z úzce provázaných témat je proměna estetických norem – toto studium se neobejde bez analýzy písemných a obrazových pramenů (4). Všechny tyto naznačené úhly pohledu by se měly v závěru protnout v syntéze předkládající komplexní obraz vývoje hodnocení estetiky lidského těla ve venkovském a maloměstském společenství.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info