Informace o projektu
Lidový a zlidovělý šperk v českých zemích

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA17-08549S
Období řešení
1/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Lidový a zlidovělý šperk v českých zemích stál na okraji odborného zájmu. Jeho zpracování vyžaduje upřesnění terminologie a stanovení systematiky, zahrnující nejen lidové doklady, ale též šperk, jenž byl dílem profesionálních řemeslníků. Předkládaná práce se neomezuje na obvyklé formální regionální členění ani třídění podle typologie, jak bylo dosud zvykem, ale zkoumá šperk z hlediska jeho funkce (od magické, přes praktickou po estetickou). Předmětem bádání není výhradně lidový šperk tvořící součást oděvního kompletu u venkovské komunity, ale také zlidovělý šperk bez úzké vazby na konkrétní region. Kromě výzdobných doplňků českého a moravského obyvatelstva je zahrnut šperk německého etnika především z území bývalých Sudet, ale také z německých jazykových ostrovů a z česko-polského pohraničí. Poprvé je věnována pozornost romskému šperku jako nedílné součásti lidové kultury u nás. Vzhledem k přesahům do městského prostředí je nutno rozšířit heuristiku do historických a uměleckořemeslných sbírek a vzhledem k prostorovým přesahům vyžaduje komparaci v muzejních sbírkách sousedních zemí.

Cílem projektu je vydání publikace Lidový a zlidovělý šperk v českých zemích s odborným textem, kresbami a fotografiemi na základě zpracování písemných a obrazových pramenů z literatury a archivů a hmotných dokladů z muzejních sbírek v ČR ve srovnání s odpovídajícími zahraničními zdroji.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info