Informace o publikaci

(Ne)závislosť na poli: kognitívny štýl či schopnosť?

Autoři

KRAJČÍKOVÁ Lenka

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj TESTFÓRUM: Časopis pro psychologickou diagnostiku
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
WWW http://testforum.cz/domains/testforum.cz/index.php/testforum/article/view/TF2018-10-175#.WnCLfq7iaUk
Doi http://dx.doi.org/10.5817/TF2017-10-175
Obor Psychologie
Klíčová slova field dependence; cognitive style; cognitive ability; psychometrics
Popis Predkladaný krátky článok pojednáva o testovaní kognitívneho štýlu závislosti/nezávislosti na poli podľa Witkina. Tento kognitívny štýl popísaný v 50. rokoch bol v niekoľkých posledných dekádach vystavený kritike, ktorá sa na jednej strane týka samotnej definície kognitívneho štýlu, na strane druhej i metód, ktoré sú k testovaniu tohto štýlu používané. V práci sa čitateľ dozvie ako o metódach testovania závislosti/nezávislosti na poli tak o kritike tohto konceptu. Hlavným zámerom článku je poskytnúť historický exkurz do testovania kognitívneho štýlu závislosti/nezávislosti na poli pomocou testu k tomu pôvodne určenému (Embedded Figures Test). Čitateľ sa dozvie o nejednoznačnosti použitia testu EFT a pochybnostiach o tom, že skutočne testuje spomínaný kognitívny štýl. Test samotný bude predstavený v novom svetle potenciálne zaujímavého nástoja na testovanie priestorovej kognitívnej schopnosti či všeobecnej inteligencie, čo je však nutné ďalším výskumom objasniť.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info