Informace o publikaci

Další omezení vlastnického práva k pozemkům z důvodu ochrany přírody a krajiny: krok správným směrem?

Autoři

HANÁK Jakub

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference Ochrana přírody při rozvojových činnostech a jiné střety zájmů při využití území : sborník z konference
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access fakulty
Obor Právní vědy
Klíčová slova Nature Protection; Property Rights; Preemptive Right; Protected Areas; Property of the State; Compensation
Přiložené soubory
Popis Příspěvek analyzuje změny, které se týkají vlastnického práva, provedené v zákoně o ochraně přírody a krajiny jeho novelou č. 123/2017 Sb. Popisuje důvody změn a snaží se odhadnout jejich důsledky pro praxi. Pozornost je věnována zákazu zcizovat státní půdu v národních parcích, právům a povinnostem vlastníků při vyhlašování zvláště chráněných území, předkupnímu právu a náhradám za omezení vlastnického práva.