Informace o publikaci

Kompenzace vlastníkům nemovitých věcí za ochranu přírodních zdrojů

Autoři

HANÁK Jakub

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Příspěvek se zabývá právní úpravou kompenzací za omezení vlastnického práva k pozemku z důvodu využívání a ochrany přírodních zdrojů. Analyzována je právní úprava kompenzací v ochranných pásmech vodních zdrojů, zvláště chráněných území pro ochranu přírody a krajiny a pozemků přičleněných k honitbě. Na základě této analýzy jsou poté identifikovány rozdíly při určování výše jednotlivých kompenzací. Jsou rovněž vysvětleny výhody a nevýhody zvolených řešení. Výsledkem analýzy jsou návrhy na změny právní úpravy a směry dalšího vědeckého zkoumání.