Informace o publikaci

Intraoperative fat grafting into the pectoralis and latissimus dorsi muscles – Novel modification of autologous breast reconstruction with extended latissimus dorsi flap

Název česky Přenos tukové tkáně do m. pectoralis a m. latissimus dorsi – nový přístup k autologní rekonstrukci prsu založený na laloku latissimus dorsi
Autoři

STREIT Libor DRAŽAN Luboš SCHNEIDEROVÁ M. KUBEK Tomáš ŠÍN Petr VESELÝ Karel COUFAL Oldřich VESELÝ Jiří

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta chirurgiae plasticae
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Klíčová slova Autologous; Breast reconstruction; Fat grafting; Latissimus dorsi; Pectoral muscle; Secondary
Popis Úvod: Rekonstrukce prsu pomocí laloku latissimus dorsi patří díky své spolehlivosti celosvětově mezi nejčastěji používané techniky primární a sekundární rekonstrukce prsu. Nevýhodou je limitovaný objem přenášené tkáně. Autoři prezentují své zkušenosti s použitím laloku latissimus dorsi v kombinaci s přenosem tukové tkáně do m. pectoralis a do m. latissimus dorsi při sekundární rekonstrukci prsu. Soubor pacientů a metody: Do souboru bylo zařazeno 14 pacientek, u kterých byla v období od roku 2013 do 2016 provedena jednostranná sekundární rekonstrukce prsu lalokem latissimus dorsi v kombinaci s přenosem tukové tkáně do m. pectoralis a m. latissimus dorsi. Tuková tkáň byla přenášena mezi svalová vlákna pod vizuální kontrolou. Přenesením tukové tkáně získává prsní sval významně na objemu a má nápadně vyklenutý tvar („autoprotéza“). Výsledky: Průměrný věk pacientek v souboru byl 48,2 let (od 34 do 64 let). Průměrný objem přenášeného tuku byl 86,4 ml (od 50 ml do 160 ml), přičemž většina tukové tkáně byla aplikována do m. pectoralis. Nebyly pozorovány poruchy hojení laloku latissimus dorsi ani jiné chirurgické komplikace spojené s přenosem tukové tkáně. Nejčastější komplikací byly seromy v oblasti odběrového místa na zádech, které se vyskytovaly u 57,1 % pacientek. Počet a velikost benigních olejových cyst a tukových nekróz byl signifikantně nižší ve svalových vrstvách rekonstruovaného prsu než v podkoží. Závěr: Přenos tukové tkáně do m. pectoralis a m. latissimus dorsi zvětšuje objem prsu při rekonstrukci lalokem latissimus dorsi, je tak eliminována potřeba použití implantátu a komplikace s tím spojené. Bylo potvrzeno, že m. pectoralis a m. latissimus dorsi jsou vhodnými recipienty pro přenos tukové tkáně.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info