Informace o publikaci

Právo být slyšen ve správním a daňovém řízení

Autoři

BRAŽINA Radislav LIŠKA Michal

Rok publikování 2017
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Tato práce se zabývá významným procesním oprávněním účastníků správního a daňového řízení - právem být slyšen. Zmíněná problematika je v práci pojednána včetně navazujících procesních oprávnění účastníků řízení a přináší nejen souborný rozbor závěrů doktríny, ale rovněž právní úpravy včetně příslušné judikatury. Práce pojednává i souvislosti plynoucí z právní úpravy ústavní či evropské a přináší rovněž náhled na zkoumanou problematiku z hlediska německé, rakouské a polské právní úpravy a doktríny včetně krátkého srovnání s úpravou českou.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info