Informace o publikaci

Kurikulum tělesné výchovy a profesní příprava učitelů

Autoři

MUŽÍK Vladislav HABRDLOVÁ Martina KOUŘILOVÁ Iva LUPAČ Michal

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Přednáška představila dílčí výsledky výzkumu kurikula tělesné výchovy a poukázala na vztah kurikula k profesní přípravě učitelů. Autoři poukázali na potřebu kongruence mezi vstupními faktory vzdělávání, procesy vzdělávání a výstupy vzdělávání. Zdůraznili, že kongruence ve vzdělávání je předpokladem validního posuzování kvality vzdělávání. Kongruenci ve vzdělávání by měla odpovídat i příprava učitelů tělesné výchovy.
Související projekty: