Informace o publikaci

Nový civilní kodex v kontextu právního vědomí

Autoři

URBANOVÁ Martina ŠTĚPÁNÍKOVÁ Markéta BROŽOVIČOVÁ Klára

Rok publikování 2018
Druh Článek ve sborníku
Konference KRIMINALITA, PREVENCE KRIMINALITY A SPOLEČNOST Sborník príspevku z odborné konference konané u príležitosti 1. rocníku Národního preventivního dne
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www http://www.npd.brno.cz/assets/OSP_Sbornik_prispevku_web.pdf
Klíčová slova Legal consciousness; new Civil Code; qualitative research; semi-structured interviewing
Popis Příspěvek je zaměřen na dopady přijetí NOZ na právní vědomí české populace. V jeho úvodu je představeno současné chápání právního vědomí jako projekce právní oblasti do vědomí sociálních subjektů. Poté se text orientuje na možnosti a meze empirického zkoumání dané problematiky. Další část příspěvku se zabývá technikou použitou v této studii, a to semi-strukturovaných rozhovorů. Poté autorky uvádí předběžné výsledky probíhajícího výzkumu. V závěru jsou identifikovány oblasti pro další výzkum. Ústřední otázkou tohoto příspěvku je, zda a jak se přijetí NOZ ovlivnilo právní vědomí v České republice. Hlavní důraz je kladen na výsledky kvalitativního výzkumu právního vědomí v kontextu NOZ. Studie přináší relevantní poznatky o problematice právního vědomí a civilní rekodifikace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info