Informace o publikaci

Lze v trestním řízení garantovat právo na tlumočení a překlad?

Autoři

FRYŠTÁK Marek

Rok publikování 2018
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Ve své kapitole autor pojednává o právu na spravedlivý proces a z něho vyplývajícím právu na tlumočení a překlad v trestním řízení. Zmiňuje taktéž „novou“ směrnice Evropského parlamentu a Rady o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení z 20. 10. 2010. Věnuje se tomu, jak je uvedené právo upraveno v české vnitrostátní právní úpravě. Provádí rozbor této právní úpravy a poukazuje zejména na skutečnost, že závazky vyplývající ze Směrnice není stávající právní úprava schopna zcela zajistit. Poukazuje i nato, jak lze právo na tlumočení a překlad zneužít ke způsobení průtahů v trestním řízení.
Související projekty: