Informace o publikaci

Measurement of career-specific parental behaviors perceived by Czech adolescents

Logo poskytovatele
Název česky Měření kariérově-specifického rodičovského chování vnímaného českými adolescenty
Autoři

HLAĎO Petr JEŽEK Stanislav

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia paedagogica
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SP2018-2-7
Klíčová slova career-specific parental behaviors; parental support; parental behavior; Parent Career Behavior Checklist; family influences; educational choice; career choice
Přiložené soubory
Popis Rodiče jsou považováni za hlavní partnery adolescentů, kteří jim pomáhají při volbě vzdělávací a profesní dráhy. Přestože teoretické a empirické práce poukazují na souvislosti mezi kariérově-specifickým rodičovským chováním a kariérovým rozvojem adolescentů, v českém prostředí výzkum v této oblasti chybí. Jednou z příčin je absence nástroje, který by umožňoval rodičovské chování měřit. Cílem současné studie proto je do českého prostředí přinést nástroj pro měření rodičovského chování Parent Career Behavior Checklist (PCBC), ověřit jeho psychometrické vlastnosti a prozkoumat asociace kariérově-specifického rodičovského chování s vybranými demografickými a školními proměnnými. Sběr dat proběhl v červnu 2017 u žáků maturitních a výučních oborů odborně orientovaných vyšších sekundárních škol v Kraji Vysočina (N = 501). Věk participantů se pohyboval v rozmezí od 15 do 21 let (M = 17.19; SD = 1.10). Výsledky ukazují, že česká verze PCBC-CZ je vnitřně konzistentním a strukturně validním nástrojem měření dvou dimenzí kariérově-specifického rodičovského chování – psychosociální podpory a instrumentální pomoci. Bylo potvrzeno, že se v záležitostech volby vzdělávací a profesní dráhy v rodině více angažují matky nežli otcové; terciární vzdělání matky představuje pro adolescenty výhodu, která se projevuje ve vyšší psychosociální podpoře a instrumentální pomoci; nižší míru psychosociální podpory a instrumentální pomoci vnímají adolescenti, kteří žijí z různých důvodů výhradně se svým otcem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info