Informace o projektu

Informace o projektu
Career adaptability of vocational upper-secondary school graduates during the school-to-work transition

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA18-07537S
Období řešení
1/2018 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Jedním z významných úkolů, s nímž se musí vypořádat část absolventů odborně orientovaných středních škol, je přechod ze školy do práce. Přechod ze školy na trh práce v současné době není jednorázovou záležitostí, ale dlouhodobým procesem s nejasnými hranicemi a řadou problémových momentů. K posouzení připravenosti jedinců vypořádat se s přechodem ze školy do pracovního života, byl navržen multidimenzionální konstrukt kariérové adaptability. Grantový výzkum se proto zaměřuje na longitudinální zkoumání kariérové adaptability u absolventů odborně orientovaných středních škol v tomto tranzitním období. Ve výzkumu bude mj. zjišťováno, jak se proměňuje kariérová adaptabilita absolventů v období přechodu ze školy na trh práce, které demografické, vztahové, školní a osobnostní proměnné výši kariérové adaptability ovlivňují a zdali má výše kariérové adaptability protektivní efekt na přechod ze školy do práce. Výsledky budou publikovány v sedmi recenzovaných časopisech a v jedné kolektivní monografii.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností

Publikace

Počet publikací: 23


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info