Informace o publikaci

Ovlivňuje trénink úpolových systémů úroveň agresivity?

Autoři

VÍT Michal

Rok publikování 2018
Druh Článek ve sborníku
Konference Úpoly v minulosti a v súčasnosti
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Klíčová slova combatives; combative systems; martial ars; aggressiveness
Popis Práce se zabývá vztahem úpolových systémů, jako jsou bojová umění, úpolové sporty, sebeobrana k agresivitě jejich cvičenců. Teoretický rozbor problému je dokladován příklady výzkumů, které zmiňují potenciál úpolových systémů k redukci agresivity (Kuśnierz, Cynarski, & Litwiniuk, 2014; Pačesová & Putala, 2017). Sklony k agresivitě byly zjišťovány pomocí nástroje BPAQ (Buss & Perry, 1992), nicméně s rozdílnou metodikou. Výsledkem práce jsou metodologická doporučení pro další výzkum. Ten by měl být proveden na větším vzorku úpolových a neúpolových sportovců s využitím nástroje Aggression Questionnaire (Buss & Warren, 2017) s cílem zpřesnit data o agresivitě osob participujících v tréninku úpolových systémů.