Informace o publikaci

Zajišťování kryptoměn: možnost nebo nemožnost?

Autoři

LUKÁŠOVÁ Marcela SKUPIN Zdeněk Jiří

Druh Článek ve sborníku
Konference Dny práva 2018: sborník z konference
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Klíčová slova Cryptocurrency; cash; cashless transactions; digital currency; seizure
Popis Trestní řád zakládá orgánům činným v trestním řízení právo zajistit pro účely trestního řízení věci, peníze na účtu, nemovitosti a vůbec všechny majetkové hodnoty, je-li toho třeba pro zjištění, zda nedošlo ke spáchání trestného činu. Zajištění se provádí buď fyzickým převzetím (věci, peníze v hotovosti) nebo zablokováním na účtu (peníze) či v jiných registrech (katastr nemovitostí, obchodní rejstřík). V souvislosti s novým fenoménem virtuálních měn, však vzniká otázka, zda nástroje, které doposud sloužily k zajištění majetku a peněz, bude možné uplatnit i v případě tzv. kryptoměn. Problematika zajišťování virtuálních měn se s jejich vývojem a častějším využíváním stává velice zajímavou i pro aplikační praxi. Příspěvek proto bude věnován problematice kryptoměn, zejména se zaměřením na bitcoiny, a možnosti jejich zajišťování.
Související projekty: