Informace o publikaci

Americká keynesiánská perspektiva : Od problematizace ekonomických dopadů ICT k možné podobě budoucího hospodářství

Autoři

NÁVRAT Radek

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Interactive Media
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://joinme-muni.cz/data/articles/2017/12/15/5a3401405697b/Americk%C3%A1%20keynesi%C3%A1nsk%C3%A1%20perspektiva.pdf
Klíčová slova accelerationism; Brynjolfsson Castells; capital; economy ICT; Keynes; Keynesianism; labour; Lanier Leontief; McAfee Pauling; technological unemployment
Popis Výraznou součástí veřejné debaty o informačních technologiích se v posledních pár letech stala eventualita jejich negativních ekonomických dopadů. Tyto dopady začala řada komentátorů centralizovat zejména okolo fenoménu nahrazení práce člověka prací stroje, což se takto postavené v rámci jedné z možných podob akceleracionismu stalo i předmětem umění. Potenciální nekompatibilita informačních technologií spolu s dominantním socioekonomickým uspořádáním však představuje téma, jehož reflexe začala už v minulém století. Následující článek tedy tyto dějiny problematizace ekonomických aspektů informačních technologií zpracovává, a to se zaměřením na okruh autorů, kteří působí ve Spojených státech. Právě tato nesourodá a časově i místně nepropojená skupina badatelů totiž prostřednictvím svých prací poprvé formulovala teze, jež tvoří kontury nynějších obav. V rámci aktuálních publikací pak k probíraným tématům přibyla nová zjištění a na ně navazující teorie, které mohou posloužit jako rámec při studiu nových médií nebo i jako jistý druh protiváhy v současném umění tolik populárním akceleracionistickým východiskům.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info