Informace o projektu

Cesty k soudobé filozofii

Projekt navazuje a rozvíjí výzkumné aktivity realizované v předcházejících letech. Hlavním cílem projektu je podpořit výzkumnou a tvůrčí práci studentů navazujícího magisterského a doktorského studia programů Filozofie a Teorie a dějiny vědy pod vedením odborných pracovníků Katedry filozofie FF MU. Tematicky se projekt zaměří zejména na epistemologické otázky, vztah (dějin) filozofie a (dějin) vědy, témata z oblasti politické a morální filozofie a vybrané osobnosti a směry z dějin evropského a českého filozofického myšlení.

Publikace

Počet publikací: 56


Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další