Informace o publikaci

Evropská unie jako garant energetické bezpečnosti: principy evropské strategie energetické bezpečnosti a nástroje práva EU

Autoři

ŠVEC Martin

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Krize (dluhová krize ohrožující jednotnou měnu, migrační a azylová krize, krize právního státu a demokracie, Brexit, katalánský separatismus), kterým EU čelí, jsou mnohými považovány za předzvěst jejího budoucího rozpadu. Domnívám se však, že všechny krize není nutné spojovat s katastrofickými scénáři vývoje Evropské unie. Krizi společenského systému vnímám jako okamžik, kdy je daný systém vystaven globálním/regionálním změnám nejrůznějšího charakteru. Úspěšné adaptování se společenského systému na novou realitu může naopak vést k jeho posílení. V případě Evropské unie dosud všechny krize vedly k adaptování se společenského systému, což je důkazem jeho zdravé flexibility. V rámci svého příspěvku bych rád analyzoval jeden z příkladů úspěšné adaptace EU na krizi, konkrétně krizi dodávek energie. EU od svého vzniku čelí významné energetické závislosti na dodávkách energií. Unie dováží 53 % z celkového objemu spotřebované energie, přičemž závislost na dovozu energetických zdrojů se týká zejména surové ropy (téměř 90 %) a zemního plynu (66 %). Přerušením dodávek zemního plynu v letech 2006 a 2009 byli velmi citelně zasaženi občané východních členských států. V reakci na to Komise zformulovala Evropskou strategii energetické bezpečnosti (2014), na niž v roce 2015 navázala vytvořením Energetické unie (Rámcová strategie k vytvoření odolné energetické unie s pomocí progresivní politiky v oblasti změny klimatu). Příspěvek analyzuje principy evropské strategie energetické bezpečnosti, nástroje práva EU k posílení energetické bezpečnosti Unie a nástroje evropské diplomacie v oblasti energie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info