Informace o publikaci

Monetary Financing Ban in the EU Law

Název česky Zákaz měnového financování v právu EU
Autoři

SCHWEIGL Johan

Druh Článek ve sborníku
Konference The Challenges of Local Government Financing in the Light of the European Union Regional Policy
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access sborníku
Klíčová slova European Union; Monetary Financing Ban; Public Deficits; Monetary Policy; Sovereign Bonds; Treaty on the Functioning of the EU; Court of Justice of the EU
Přiložené soubory
Popis Měnové financování je zakázáno ve většině moderních států. Evropská unie zakazuje měnové financován ve svém primárním právu - ve Smlouvě o fungování Evropské unie. S ohledem na tento zákaz byly některé měnověpolitické kroky Evropské centrální banky (resp. Eurosystému) předmětem soudního přezkumu provedeného Soudním dvorem EU. V tomto příspěvku autor vymezil základní aspekty sporu týkajícího se údajného měnového financování. Jeden z případů nebyl dosud - k okamžiku odevzdání tohoto příspěvku - vyřešen. Autor poukazuje na právní aspekty v tom smyslu, že rozhodnutí Soudního dvoru EU v těchto otázkách může podstatným způsobem ovlivnit nahlížení na použití některých nestandardních měnověpolitických nástrojů ECB (resp. eurosystému), a tak, co se týče aspektů ekonomických, je v současné době v tomto aspektu měnová politika eurosystému hůře předvídatelná.
Související projekty: