Informace o publikaci

Afázie očima veřejnosti

Autoři

KOPEČNÝ Petr HABALOVÁ Gabriela

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Listy klinické logopedie
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Klíčová slova aphasia; awareness; acquired neurogenic communication disorder; stroke
Popis Článek prezentuje výsledky šetření uskutečněného v letech 2016-2017, které se zabývalo informovaností odborné i laické veřejnosti v oblasti afázie a možnostmi zvýšení povědomí o afázii a její intervenci. Řešení problematiky bylo motivováno snahou o analýzu základního povědomí o termínu afázie. Za účelem dosažení výzkumného cíle byla využita metoda dotazníkového šetření. Do výzkumu byly v souvislosti s cíli šetření a uvažovanými hypotézami zařazeny dvě skupiny respondentů v celkovém počtu 112 (zástupci laické i odborné veřejnosti). Výsledky podporují úvahy o nedostatečné informovanosti o problematice afázie, jejím výskytu, symptomech, přidružených obtížích, souvislostech s dalšími onemocněními, možnostech terapie a základních komunikačních přístupech k osobám s afázií. Výsledky šetření přispěly k vytvoření elektronické verze informačních letáků dostupných na webových stránkách.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info