Informace o publikaci

Oscillation result for half-linear dynamic equations on timescales and its consequences

Název česky Oscilační výsledek pro pololineární dynamické rovnice na časových škálách a jeho důsledky
Autoři

HASIL Petr VESELÝ Michal

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Mathematical Methods in the Applied Sciences
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www Full Text
Doi http://dx.doi.org/10.1002/mma.5485
Klíčová slova dynamic equation; half-linear equation; linear equation; oscillation criterion; oscillation theory; Riccati technique; timescale
Popis Studovány jsou oscilační vlastnosti pololineárních dynamických rovnic na časových škálách. Pomocí kombinace Riccatiho metody a průměrovací metody je nalezen obor oscilace pro mnoho rovnic. Prezentovaný hlavní výsledek není překlopením známého výsledku z teorie diferenciálních nebo diferenčních rovnic, tj. jsou získány nové výsledky pro časové škály T = R (pro diferenciální rovnice) a T = Z (pro diferenční rovnice). Pololineární rovnice zobecňují lineární rovnice (ve skutečnosti odpovídají jistým jednodimenzionálním PDR s p-laplasiánem), avšak hlavní výsledek je nový také pro lineární diferenciální a diferenční rovnice. Odpovídající důsledky a příklady jsou rovněž uvedeny.
Související projekty: