Informace o publikaci

Institucionalizace mediace. Jak daleko jsme došli?

Autoři

HOLÁ Lenka URBANOVÁ Martina

Druh Článek ve sborníku
Konference Mediace 2017: Sborník odborných statí z mezinárodní vědecké konference Mediace 2017, konané v Olomouci ve dnech 27.–28. října 2017, Holá Lenka Urbanová Martina Pružinská Jana Dundelová Jana Malacka Michal
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access sborníku
Klíčová slova Institution; Institutionalization; Mediation; Extent of institutionalization
Popis Příspěvek reflektuje aktuální a často diskutované téma institucionalizace mediace. Naším hlavním cílem je odpovědět na otázku, nakolik je mediace v České republice institucionalizovaná, jak se jako instituce v českém prostředí etablovala a zda je institucionalizace pro mediaci přínosná. V úvodu připomínáme pojem a koncepty instituce a institucionalizace a nastiňujeme možnosti měření její míry. To může vytvořit teoretické zázemí pro budoucí empirická šetření.
Související projekty: