Informace o publikaci

Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví: metodika prevence, identifikace a analýza

Autoři

POKORNÁ Andrea DOLANOVÁ Dana ŠTROMBACHOVÁ Veronika BÚŘILOVÁ Petra KUČEROVÁ Jana MUŽÍK Jan

Rok publikování 2019
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Předkládaná publikace reflektuje zvyšující se požadavky na kvalitu poskytovaných zdravotních služeb. Jedná se o první publikaci svého druhu na území České republiky, která srozumitelným způsobem popisuje metodické návody k identifikaci rizik při poskytování zdravotních služeb, prevencí nežádoucích událostí (NU), rozpoznáním, klasifikací, sledováním a jednotným hlášením. Publikace je určena odborníkům v řízení kvality péče ve zdravotnictví i sociálních službách. Zejména pro liniový management, lékaře, nelékařské zdravotnické pracovníky, pedagogy a studenty zdravotnických oborů, jež se v praxi/studiu setkávají s problematikou NU. Publikace je prospěšná zájemcům o problematiku hodnocení kvality péče. Odborná monografie bude sloužit i jako studijní literatura pro lékařské i nelékařské pracovníky ve vysokoškolském vzdělávání a jako metodický nástroj by měla být nezbytnou součástí knihovny každého manažera rizik ve zdravotnickém zařízení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info