prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie Lékařské fakulty
přednostka katedry – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence


kancelář: bud. F01-1/319
Kamenice 126/3
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1343
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Lékařská fakulta
Pracovní zařazení Proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie
Fakulta / Pracoviště MU Katedra ošetřovatelství a porodní asistenceLékařská fakulta
Pracovní zařazení Přednostka katedry
telefon 549 49 1343

Členství v akademických orgánech

Ediční rada (vědecká redakce) Lékařská fakulta
Kolegium děkana Lékařská fakulta
Komise pro technický rozvoj Lékařská fakulta
Oborová rada Sociální lékařství (čtyřleté), Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
Porada vedení Lékařská fakulta
Pracovní skupina pro HR Award Lékařská fakulta
Pracovní skupina pro simulace v medicíně Lékařská fakulta
Pracovní skupina pro strategii ve vizuální prezentaci Lékařská fakulta
Rada garantů studijních programů Lékařská fakulta
Rada pro informační technologie Masarykova univerzita
Rozvrhová komise Lékařská fakulta
Vědecká rada Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Katedra ošetřovatelství a porodní asistenceLékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesorka
kancelář bud. F01-1/319Kamenice 126/3, 625 00 Brno
telefon 549 49 6601
e-mail
Fakulta / Pracoviště MU Institut biostatistiky a analýzLékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesorka
Fakulta / Pracoviště MU Centrum pro rozvoj klinických kompetencíLékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesorka
Fakulta / Pracoviště MU České národní centrum Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation (CEBHC-KT)Lékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesorka

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 98239
Interní informace Portál MU IS MU