Informace o publikaci

Zařízení pro dekontaminaci vzdušnin znečištěných uhlovodíky

Autoři

ZÁPOTOCKÝ Luboš ŽEBRÁK Radim ZEMÁNEK Miroslav PROKEŠ Lubomír

Druh Výsledky s právní ochranou
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis Zařízení umožňuje dekontaminaci vzdušnin znečištěných uhlovodíky (cyklické aromatické i alifatické), s vysokou účinností jejich dekompozice.
Související projekty: